Nødhjelp for dyr

Dyreidentitet og Viking har et samarbeid som innebærer at alle Vikings 150 servicestasjoner har utstyr for skanning av ID-merkede hunder og katter. Alle dyr som er registrert kan søkes opp via nettsiden vår

http://www.dbth.no/sok/dyreid

eller Dyreidentiet, www.dyreid.no.

Viking treffer du på tlf. 06000 eller www.vikingredning.no