Det er flere måter du kan støtte oss på. Du kan besøke oss ved åpne arrangementer, kjøpe lodd, bli medlem, bli frivillig ved senteret selv eller du kan fjernadoptere et av våre dyr.
Fjernadopsjon er et fint alternativ for dem som ønsker å få sitt «eget» dyr uten å adoptere dette dyret. For minimum 50 kr i måneden kan du fjernadoptere en av kattene eller et annet dyr som er på senteret.

Hvis du bestemmer deg for å fjernadoptere et dyr fra oss, vil du få tilsendt et fjernadopsjonsbevis for dette dyret. I Fjernadopsjonsbeviset er det bilde og beskrivelse av dyret «ditt». Der står det hva vi vet om dyrets fortid før det kom inn til Dyrenes Hjelpesenter, hvordan dyret er og også hvordan dyret har det på senteret.

Du er selvsagt hjertelig velkommen til å besøke «ditt» dyr på senteret.